niewiele jest rzeczy niemożliwych
dla pilności i wprawy...

Samuel Johnson